Bài 11: Polite requests

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
confused bối rối
majestic tráng lệ, đường bệ
dinner-jacket áo tuxedo
terrified khiếp sợ, kinh hãi
fire extinguisher bình cứu hoả
grateful biết ơn
thankful biết ơn
pleasure điều thú vị, sự hân hạnh
lad chàng trai
bloke gã đàn ông
dance hall phòng khiêu vũ, phòng nhảy

NGỮ PHÁP

CÁC CÁCH ĐƯA RA LỜI ĐỀ NGHỊ LỊCH SỰ TRONG GIAO TIẾP

 

1. ĐỀ NGHỊ ĐỂ MÌNH NHẬN ĐƯỢC CÁI GÌ:

– Can/ Could/ May I + Động từ: Tôi có thể…. không?

Ví dụ:

Can I borrow your car for two days?

May I ask you something?

Could I smoke here?

– Would you mind if I + Động từ (Chia ở thì quá khứ đơn): Bạn có phiền không nếu tôi…?

Ví dụ: Would you mind if I brought my friend along?

– Do you mind if I + Động từ (nguyên thể): Bạn có phiền không nếu tôi…?

Ví dụ: Do you mind if I call you at midnight?

Lưu ý: Would you mind…? có phần lịch sự hơn Do you mind…?

– I need…/ I want…: Đây là cách đưa ra yêu cầu một cách trực tiếp nhất, thường dùng cho những trường hợp khẩn cấp. “I want…” thường rất ít được sự dụng vì đôi khi đây được cho là cách nói khiếm nhã.

Ví dụ:

I need a doctor!

I need the fire extinguisher. Fast!

 

2. ĐỀ NGHỊ AI ĐÓ GIÚP MÌNH LÀM GÌ

– Could/ Would you + Động từ (nguyên thể): Bạn có thể giúp mình… không?

Ví dụ: Would you pick me up tonight, please?

– Would/ Do you mind + (not) + V-ing?: Bạn có thể vui lòng làm/ không làm… giúp mình được không?

Ví dụ: Do you mind not smoking here?

– Do you think you could…? 

Ví dụ: Do you think you could help me to send this important document?

– Can/ Will you…? (Dùng trong trường hợp ít trang trọng)

Ví dụ: Mom, can you wake me up at six tomorrow?

– You wouldn’t …, would you? hoặc You couldn’t …, could you? (Dùng trong trường hợp ta không chắc chắn rằng người đó có thể giúp ta làm việc đó)

Ví dụ: You seem to be very busy. You wouldn’t drop thss to the post office for me, would you?

– I would be grateful/ thankful if you could…: Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể… (Dùng trong thư từ trang trọng)

Ví dụ: I wound be grateful if you could send me further information about the course.

 

 

BÀI TẬP 

 

 

Bài 1: Fill in the blank

Listen to the part from 0:00 to 1:23 and fill in the blank
Câu 1 :

Max Millwall used to be a popular______ on British radio. He’s near­ly 70 now, but he still ______ in clubs in the Midlands and North of England.

 • 1.

  comedian

 • 2.

  performs

Câu 2 :

The only ______ was that I was in Birmingham. I thought the audience looked ______!

 • 1.

  trouble

 • 2.

  confused

Câu 3 :

Do you remember the old ‘______’ in Wythenshawe Street? There’s a ______car park there now.

 • 1.

  Majestic Ballroom

 • 2.

  multi-storey

Câu 4 :

So I sat down ______, and I thought I’d watch for a while. You know, see how the other ______ did it.

 • 1.

  at a table

 • 2.

  lads

Max Millwall used to be a popular comedian on British radio. He’s near­ly 70 now, but he still performs in clubs in the Midlands and North of England. He’s on stage now at the All-Star Variety Club in Wigan.

 

Well, good evening, ladies and gentle­men… and others! It’s nice to be back in Wigan again. Well, I have to say that, I say it every night. I said it last night. The only trouble was that I was in Birmingham. I thought the audience looked confused! Actually, I remember Wigan very well indeed. Really! You know, the first time I came here was in the 1930s. I was very young and very shy … thank you, mother. No, you can’t believe that, can you? Well, it’s true. I was a bit difficult, very young and very shy. Anyway, the first Saturday night I was in Wigan, I decided to go to the local dance-hall.

 

Do you remember the old ‘Majestic Ballroom’ in Wythenshawe Street? There’s a multi-storey car park there now. It was a lovely place … always full of beautiful girls, (the ballroom, not the car park). Of course, most of them are grandmothers now! Oh, you were there too, were you, love? I was much too shy to ask anyone for a dance,. So I sat down at a table, and I thought I’d watch for a while. You know, see how the other lads did it. At the next table there was a lovely girl in a blue dress. She’d arrived with a friend, but her friend was dancing with someone.

Max Millwall đã từng là một nghệ sĩ hài trên đài phát thanh Anh Quốc. Giờ đây, ông đã gần 70 tuổi, nhưng vẫn biểu diễn tại các câu lạc bộ ở vùng trung và Bắc Anh. Hiện ông đang đứng trên sân khấu câu lạc bộ giải trí All-Star ở Wigan.

 

Ồ, xin chào quý vị, quý bà, quý ông… và các các quý vị khác! Thật tuyệt khi lại được trở lại Wigan. Ồ, tôi phải nói thế đấy, tôi nói thế mỗi tối. Tối qua tôi cũng nói rồi. Phiền phức chút là tối hôm qua tôi lại ở Birmingham. Tôi nghĩ khán giả nhìn hơi bối rối ây! Thực sự thì tôi cũng nhớ rõ Wigan lắm chứ. Thật luôn! Các bạn biết không, làn đầu tôi đến đây là từ những năm 1930. Tôi lúc ấy còn trẻ và cực kì dễ ngượng… xin cảm ơn. Không, bạn không thể tin nổi đúng không? Ồ, đó là sự thật đấy. Tôi có chút bướng bỉnh, còn rất trẻ trung và hay ngượng nữa chứ. Dù sao thì, đêm thứ bảy đầu tiên ở Wigan, tôi quyết định đi đến một vũ trường gần đó.

 

Quý vị còn nhớ “Phòng khiêu vũ Tráng lệ” cổ cổ ở trên phố Wythenshawe không? Chỗ đó giờ thành bãi đỗ xe nhiều tầng rồi. Đó đã từng là một nơi thật đáng yêu… luôn có nhiều những cô gái xinh đẹp, (ý tôi là phòng khiêu vũ ấy, không phải bãi đỗ xe nhé). Tất nhiên, hầu hết bọn họ giờ cũng lên chức bà rồi! Ồ, bà, quý bà cũng đã từng ở đó phải không?  Tôi thực sự quá ngại, chẳng giám mời ai nhảy cả. Thế nên tôi ngồi ở một bàn và nghĩ rằng mình sẽ nhìn quanh một chút. Bạn biết đấy, nhìn xem mấy tay trai trẻ làm ăn thế nào. Ở bàn kế có một cô gái vô cùng dễ thương mặc chiếc đầm màu lam. Nàng đến cùng một người bạn, nhưng bạn nàng lại đang nhảy với ai đó.

Bài 2: Choose the correct answer

Listen to the whole recording and choose the correct answer for each question
Câu 1 : What did Max Millwall use to be?
 • A Canadian student
 • 1
  A comedian
 • A tourist
Câu 2 : How was he when he first came to Wigan?
 • Shy and excited
 • Confused and young
 • 1
  Difficult, young and shy
Câu 3 : At the first night in Wigan, where did he go to?
 • A parking place
 • A club
 • 1
  A ballroom
Câu 4 : What did the first man who walked to the lovely girl dress in?
 • A tuxedo and casual tie
 • 1
  A dinner-jacket and bow tie
 • A black jacket
Câu 5 : Why did Max Millwall say that nobody would say he was good-looking
 • 1
  He was badly dressed
 • He was too shy
 • He didn't ask anybody whether he was good-looking or not

Max Millwall used to be a popular comedian on British radio. He’s near­ly 70 now, but he still performs in clubs in the Midlands and North of England. He’s on stage now at the All-Star Variety Club in Wigan.

 

Well, good evening, ladies and gentle­men… and others! It’s nice to be back in Wigan again. Well, I have to say that, I say it every night. I said it last night. The only trouble was that I was in Birmingham. I thought the audience looked confused! Actually, I remember Wigan very well indeed. Really! You know, the first time I came here was in the 1930s. I was very young and very shy … thank you, mother. No, you can’t believe that, can you? Well, it’s true. I was a bit difficult, very young and very shy. Anyway, the first Saturday night I was in Wigan, I decided to go to the local dance-hall.

 

Do you remember the old ‘Majestic Ballroom’ in Wythenshawe Street? There’s a multi-storey car park there now. It was a lovely place … always full of beautiful girls, (the ballroom, not the car park). Of course, most of them are grandmothers now! Oh, you were there too, were you, love? I was much too shy to ask anyone for a dance,. So I sat down at a table, and I thought I’d watch for a while. You know, see how the other lads did it. At the next table there was a lovely girl in a blue dress. She’d arrived with a friend, but her friend was dancing with someone.

 

 

 

This bloke came over to her, he was very posh, wearing a dinner-jacket and a bow tie! Well, he walked up to her and said, “Excuse me, may I have the pleasure of the next dance?’ She looked up at him (she had lovely big blue eyes) and said ‘Eh? What did you say?’ So he said, ‘I wonder if you would be kind enough to dance with me … er … if you don’t mind.’ ‘Eee … no, thank you very much,’ she replied.

 

A few minutes later, this other chap arrived. He had a blue suit, a nice tie, and a little moustache. He gave her this big smile, and said, ‘Would you be so kind as to have the next dance with me?’ ‘Pardon?’ she said. I thought to myself ‘She’s a bit deaf… or maybe she hasn’t washed her ears recently.’ ‘Would you mind having the next dance with me?’ he said, a bit ner­vously this time. ‘Eee, no thanks, love. I’m finishing my lemonade,’ she replied. ‘Blimey! I thought. This looks..

 

Then this third fellow came over. He was very good-looking, you know, black teeth, white hair … sorry, I mean white teeth, black hair! ‘May I ask you something?’ he said, ever so politely. ‘If you like,’ she answered. ‘Can I … I mean … could I … no, might I have the next dance with you?’ ‘Oooh, sorry,’ she said. ‘My feet are aching. I’ve been standing up all day at the shop.’

 

 

By now, I was terrified. I mean, she’d said ‘no’ to all of them! Then this fourth character thought he’d try. ‘Would you like to dance?’ he said. ‘What?’ she replied. She was a lovely girl, but I didn’t think much of her voice! ‘Do you want to dance?’ he said. She looked straight at him. ‘No’, she said. That’s all. ‘No.’ Well, I decided to go home. I was wearing an old jacket and trousers, and nobody would say that I was good-looking! Just as I was walking past her table, she smiled. ‘F.r … dance?’ I said. ‘Thank you very much,’ she replied. And that was that! It’s our fortieth wedding anniversary next week.

Max Millwall đã từng là một nghệ sĩ hài trên đài phát thanh Anh Quốc. Giờ đây, ông đã gần 70 tuổi, nhưng vẫn biểu diễn tại các câu lạc bộ ở vùng trung và Bắc Anh. Hiện ông đang đứng trên sân khấu câu lạc bộ giải trí All-Star ở Wigan.

 

Ồ, xin chào quý vị, quý bà, quý ông… và các các quý vị khác! Thật tuyệt khi lại được trở lại Wigan. Ồ, tôi phải nói thế đấy, tôi nói thế mỗi tối. Tối qua tôi cũng nói rồi. Phiền phức chút là tối hôm qua tôi lại ở Birmingham. Tôi nghĩ khán giả nhìn hơi bối rối ây! Thực sự thì tôi cũng nhớ rõ Wigan lắm chứ. Thật luôn! Các bạn biết không, làn đầu tôi đến đây là từ những năm 1930. Tôi lúc ấy còn trẻ và cực kì dễ ngượng… xin cảm ơn. Không, bạn không thể tin nổi đúng không? Ồ, đó là sự thật đấy. Tôi có chút bướng bỉnh, còn rất trẻ trung và hay ngượng nữa chứ. Dù sao thì, đêm thứ bảy đầu tiên ở Wigan, tôi quyết định đi đến một vũ trường gần đó.

 

Quý vị còn nhớ “Phòng khiêu vũ Tráng lệ” cổ cổ ở trên phố Wythenshawe không? Chỗ đó giờ thành bãi đỗ xe nhiều tầng rồi. Đó đã từng là một nơi thật đáng yêu… luôn có nhiều những cô gái xinh đẹp, (ý tôi là phòng khiêu vũ ấy, không phải bãi đỗ xe nhé). Tất nhiên, hầu hết bọn họ giờ cũng lên chức bà rồi! Ồ, bà, quý bà cũng đã từng ở đó phải không?  Tôi thực sự quá ngại, chẳng giám mời ai nhảy cả. Thế nên tôi ngồi ở một bàn và nghĩ rằng mình sẽ nhìn quanh một chút. Bạn biết đấy, nhìn xem mấy tay trai trẻ làm ăn thế nào. Ở bàn kế có một cô gái vô cùng dễ thương mặc chiếc đầm màu lam. Nàng đến cùng một người bạn, nhưng bạn nàng lại đang nhảy với ai đó.

 

Gã trai này đến bên nàng, gã này trông thật thượng lưu, mặc một bộ tuxedo, còn thắt cả nơ cổ! Ồ, gã đi tới bên nàng rồi nói, “Xin lỗi, tôi có thể vinh hạnh được mời cô nhảy điệu tiếp theo được không?” Nàng ngước lên nhìn gã (nàng có đôi mắt xanh to và thật đáng yêu) và đáp lại “Ấy? Anh nói gì cơ?” Vậy nên gã kia lại bảo, “Tôi không biết liệu cô có vui lòng cùng nhảy một điệu với tôi không… nếu cô không ngại.” “Eee… không, cảm ơn anh nhiều,” nàng đáp.

Vài phút sau, lại một gã khác đến. gã này bận vest xanh, cà vạt đẹp và có cả ria mép. Gã cười rộng ngoác với nàng, và rồi nói, “Em có vui lòng cùng tôi nhảy điệu sau không?” “Xin lỗi?” nàng đáp. Tôi tự nhủ “Hình như cô này hơi điếc… hay gần đây không vệ sinh tai.” “Em có vui lòng cùng tôi nhảy điệu tới không?” gã nói, lần này có chút lo lắng. “Ờ, không cảm ơn nhé chàng trai. Tôi đang uống nốt nước chanh,” nàng đáp. “Blimey. Cái này trông…”

 

 

Và cậu trai thứ ba đi tới. Cậu này trông cực bảnh, bạn biết đấy, răng đen, tóc trắng… xin lỗi, ý tôi là răng trắng tóc đen! “Tôi có thể hỏi cô cái này không?” cậu ta bảo, vô cùng lịch thiệp. “Nếu anh thích,” nàng trả lời. “Liệu tôi… Ý tôi là… Tôi có thể, không, liệu rằng tôi có thể nhảy điệu sau với cô không?” “Ôiii, xin lỗi nhé,” nàng nói. “Chân tôi đang đau hết cả đây. Tôi đã đứng cả ngày ở cửa hàng rồi.”

 

Đến giây phút ấy, tôi phát sợ. Ý tôi là, nàng nói “không” với tất cả bọn họ! Và rồi nhân vật thứ tư cũng nghĩ mình muốn thử. “Em có muốn nhảy chăng?” anh này nói. “Gì cơ?” nàng đáp. Nàng là một thiếu nữ đáng yêu, nhưng đấy là do tôi đã đánh giá thấp giọng nói của nàng! “Em có muốn nhảy không?” anh ta nói. Nàng nhìn thẳng vào mắt cậu ta. “Không”, nàng bảo. Tất cả đấy. “Không.” Ôi, tôi đã quyết định thôi mình đi về. Tôi lúc đó đang mặc áo khoác cũ và quần phăng, và sẽ chẳng ai nói rằng tôi nhìn bảnh choẹ gì cả! Ngay khi tôi đi qua chỗ bàn nàng, nàng mỉm cười. “Ờ… nhảy không?” Tôi nói. “Cảm ơn rất nhiều,” nàng đáp lại. Và chính thế đấy! Tuần sau là kỉ niệm lần thứ bốn mươi ngày cưới của hai chúng tôi.

Bài 3: Answer the question

Base on the recording in exercise 2 above, answer this question
Câu 1 : There are six words that mean ‘man'. What are they?

man, lad, bloke, chap, fellow, gentleman

Câu 2 : What will the man celebrate next week?

His fortieth wedding anniversary

Bài 4: Fill in the blank

Listen to these conversations and fill in the blank
Câu 1 :

A Mike ...
B Yes?
A ______? It’s ______ in here!
B Right... sorry.

 • 1.

  Shut the door will you

 • 2.

  freezing

Câu 2 :

C Karen ...
D Yes?
C ______ me 20p. I’ve ______.
D Oh, OK. Here you are.
C Thanks.

 • 1.

  Lend

 • 2.

  left my purse in the office

Câu 3 :

E Excuse me, could you ______?
F Oh, yes. Of course. ______.
E Thank you very much.

 • 1.

  pass me the sugar

 • 2.

  There you are

Câu 4 :

G Can I help you?
H Oh, thank you. ______ my case on the rack?
G Not at all. There you are.
H Oh, thank you so much. ______.

 • 1.

  Would you mind putting

 • 2.

  You’re very kind

Câu 5 :

I Excuse me. It’s a bit ______ in here.
Do you mind if I open the window?
J No, no. ______. I feel like some fresh air too.

 • 1.

  stuffy

 • 2.

  I don’t mind at all

Câu 6 :

K Excuse me, Mrs Howe. May I ask you something?
L Yes, Wendy, What is it?
K ______next Friday?
L Well, we’re very busy. Is it important?
K Er, yes, it is, really. It’s my ______
L Oh, well! Of course you can.

 • 1.

  May I have the day off

 • 2.

  cousin’s wedding.

Câu 7 :

M Can I help you, sir?
N I beg your pardon?
M ______
N Oh, no ... no, thank you.______

 • 1.

  Can I help you, sir?

 • 2.

  I’m just looking.

Câu 8 :

O Good morning.
P Good morning. I wonder if you can help me. I’m trying to find a ______, for my father.
O ______?
P Hmm ... perhaps. Could you show me some ties?

 • 1.

  Christmas present

 • 2.

  Might I suggest a tie

Câu 9 :

Q Excuse me ...
R Yes?
Q I wonder if you’d be kind enough to get me one of those tins ... ______. I can’t reach it.
R ______. There you are.
Q Thank you very much indeed.

 • 1.

  on the top shelf

 • 2.

  Certainly

A Mike …

B Yes?

A Shut the door will you? It’s freez­ing in here!

B Right… sorry.

 

 

C Karen …

D Yes?

C Lend me 20p. I’ve left my purse in the office.

D Oh, OK. Here you are.

C Thanks.
E Excuse me, could you pass me the sugar?

F Oh, yes. Of course. There you are.

E Thank you very much.

 

G Can I help you?

H Oh, thank you. Would you mind putting my case on the rack?

G Not at all. There you are.

H Oh, thank you so much. You’re very kind.

 

I Excuse me. It’s a bit stuffy in here.

Do you mind if I open the window?

J No, no. I don’t mind at all. I feel like some fresh air too.

 

K Excuse me, Mrs Howe. May I ask you something?

L Yes, Wendy, What is it?

K May I have the day off next Friday?

L Well, we’re very busy. Is it impor­tant?

K Er, yes, it is, really. It’s my cousin’s wedding.

L Oh, well! Of course you can.
M Can I help you, sir?

N I beg your pardon?

M Can I help you, sir?

N Oh, no … no, thank you. I’m just looking.

 

 

O   Good morning.

P Good morning. I wonder if you can help me. I’m trying to find a Christmas present, for my father.

O Might I suggest a tie?

P Hmm … perhaps. Could you show me some ties?

 

 

Q Excuse me …

R Yes?

Q I wonder if you’d be kind enough to get me one of those tins … on the top shelf. I can’t reach it.

R Certainly. There you are.

Q Thank you very much indeed.

A Mike …

B Ừ?

A Đóng cửa lại được không? Chỗ này lạnh cóng rồi!

B Được… xin lỗi nhé.

 

C Karen …

D Vâng?

C  Cho tôi mượn 20p nào. Tôi quên ví ở văn phòng rồi.

D Ồ, OK. Của chị đây.

C Cảm ơn.

 

E Xin lỗi, bạn có thể đưa tôi đường được không?

F Oh, được chứ. Của bạn đây.

E Cảm ơn nhiều nhé

 

G Tôi có thể giúp gì được ạ?

H Oh, cảm ơn. Phiền bạn để vali của tôi lên giá được không?

G Không phiền đâu. Được rồi đó.

H Oh, cảm ơn nhiều nhé. Bạn tốt bụng quá.

 

I Xin lỗi. Chỗ này hơi bí bách nhỉ.

Nếu tôi mở cửa sổ bạn không phiền chứ?

J Không, không. Không phiền chút nào. Tôi cũng muốn có tí không khí trong lành.

 

K Xin lỗi, cô Howe. Cháu hỏi cái này được không ạ?

L Được, Wendy. Gì thế?

K Liệu cháu có thể nghỉ thứ Sáu tuần sau không ạ?

L Ồ, chúng ta rất bận rộn đấy. Thế việc có quan trọng không?

K À, có ạ, thật đấy ạ. Là đám cưới anh họ cháu.

L Ồ, vậy à! Được dĩ nhiên cháu có thể nghỉ nhé.

 

M Tôi có thể giúp gì thưa ngài?

N Xin lỗi?

M Tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?

N Ồ, không… không cảm ơn. Tôi chỉ đang ngắm tí thôi.

 

O Xin chào

P Xin chào. Không biết cô có thể giúp tôi không. Tôi đang cố tìm một món quà giáng sinh, cho bố tôi.

O Tôi có thể gợi ý một chiếc cà vạt được không?

P Hmm … có thể đấy. Cô lấy cho tôi xem vài chiếc được chứ?

 

 

Q Xin lỗi …

R Vâng?

Q Tôi không biết liệu ông có thể vui lòng giúp tôi với mấy cái lon bên trên không… ở giá trên cùng. Tôi không thể với tới.

R Tất nhiên rồi. Của cô đấy.

Q Thực sự rất cảm ơn ông.