Tại quán rượu – At the bar

CÁC MẪU CÂU THƯỜNG GẶP TẠI QUÁN RƯỢU

I. GỌI ĐỒ UỐNG

NHÂN VIÊNKHÁCH HÀNG
What would you like to drink?: Anh/chị muốn dùng đồ uống gì ạ?

What are you having?: Anh/chị sẽ dùng gì?

What can I get you?: Tôi có thể lấy cho anh/chị cái gì?

I’ll have a glass of white wine: Cho tôi 1 cốc rượu trắng

I’ll have an orange juice: Cho tôi 1 cốc nước cam

Would you like ice with that?: Anh/chị có dùng với đá không?No ice, please: Không

A little, please: Một chút thôi

Lots of ice, please: Cho tôi nhiều đá

Which wine would you like?: Anh/chị muốn uống rượu gì?

Which beer would you like?: Anh/chị muốn uống bia gì?

Would you like draught or bottled beer?: Anh/chị muốn uống bia hơi hay bia chai?

House wine is fine: Rượu của quán là được rồi

I’ll get these: Tôi chọn loại này

I’ll have the same, please: Cho tôi giống thế

Nothing for me, thanks: Tôi không uống gì cả


II. MỘT SỐ MẪU CÂU THÔNG DỤNG KHÁC ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG KHI UỐNG

 

III. GỌI ĐỒ ĂN

NHÂN VIÊNKHÁCH HÀNG
What can I get you?: Tôi có thể phục vụ gì cho quý khách?

Would you like anything to eat?: Quý khách có ăn gì không?

What flavour would you like?: Quý khách thích vị gì?

Eat in or take – away?Ăn ở đây hay mang đi?

Do you have any snack?: Ở đây có đồ ăn vặt không?

Do you serve food?: Ở đây có phục vụ đồ ăn không?

What time does the kitchen close?: Mấy giờ nhà bếp đóng cửa?

Are you still serving food?: Cửa hàng còn phục vụ đồ ăn không?

What sort of sandwiches do you have?: Cửa hàng có loại bánh mì nào?

Do you have any hot food?: Ở đây có đồ ăn nóng không?

Is it table service or self-service?: Ở đây phục vụ tại bàn hay tự phục vụ?

 

IV. NÓI CHUYỆN SAU HÔM UỐNG RƯỢU

Hãy xem đoạn video sau và ghi lại những mẫu câu thường sử dụng tại quán rượu