Bài 13: Elton Kash

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
stereo âm lập thể
cabinet tủ (có nhiều ngăn, đựng đồ đạc quý)
lighter bật lửa
steering wheel tay lái
wheel bánh xe
rich giàu có
poor nghèo
famous nổi tiếng
swimming pool bể bơi
garden vườn
expensive đắt
cheap rẻ
engine động cơ

Bài 1:

Câu 1 :

Look at this man.He's Elton Kash.He's a....He's very... and....
Look at his house.It's...., and there's a ... in the garden.
There are ..... in the house.
Elton's car's American.It's a 1978 Lincoln Continental.It's fast-and comfortable.In his car there's a radio, a stereo cassette-player, a cocktail cabinet,a cigar lighter and electric windows.
 But Elton isn't happy. . . he'd like a Rolls-Royce.

 

 

 • 1.

  pop star

 • 2.

  rich

 • 3.

  famous

 • 4.

  large and expensive

 • 5.

  swimming-pool

 • 6.

  ten bedrooms

Câu 2 :

Look at this man.
He's Mr Wilson.He's a ....He's very.....
Look at his...
It's ... and ... and there isn't a garden.There are only ..... in the house.
Mr Wilson's car's English.It's a ....It's slow and uncomfortable.In his car there isn't a radio or a cassette-player . ... there's an engine, a steering-wheel, and there are four wheels and two doors.
Mr Wilson isn't happy . . .he'd like a new Mini.

 • 1.

  teacher

 • 2.

  poor and he isn't famous

 • 3.

  house

 • 4.

  small and cheap

 • 5.

  two bedrooms

 • 6.

  1959 Mini

Look at this man. He’s Elton Kash.He’s a pop star. He’s very rich and famous.

Look at his house. It’s large and expensive, and there’s a swimming-pool in the garden.

There are ten bedrooms in the house.

Elton’s car’s American. It’s a 1978 Lincoln Continental.It’s fast and comfortable. In his car, there’s a radio, a stereo cassette player, a cocktail cabinet, a cigar lighter and electric windows.

But Elton isn’t happy. . . he’d like a Rolls-Royce.

Hãy nhìn người đàn ông này. Anh ấy là Elton Kash. Anh ấy là một ngôi sao nhạc pop. Anh ấy rất giàu có và nổi tiếng.

Hãy nhìn căn nhà của anh ấy. Nó lớn và đắt tiền, và có 1 hồ bơi trong vườn.

Có mười phòng ngủ trong nhà.

Xe của Elton là xe Mỹ, Lincoln Continental đời 1978. Nó có tốc độ cao và thoải mái. Trong ô tô của anh ấy, có một cái máy phát thanh, một máy cát-xét âm lập thể, tủ đựng cocktail, bật lửa xì gà và cửa sổ điện.

Nhưng Elton không vui. . . Anh ấy thích một chiếc Rolls-Royce.

Look at this man.
He’s Mr Wilson. He’s a teacher.He’s very poor and he isn’t famous.

Look at his house.
It’s small and cheap and there isn’t a garden.There are only two bedrooms in the house.

Mr Wilson’s car’s English. It’s a 1959 Mini. It’s slow and uncomfortable. In his car there isn’t a radio or a cassette-player . … there’s an engine, a steering-wheel, and there are four wheels and two doors.

Mr Wilson isn’t happy… he’d like a new Mini.

Hãy nhìn người đàn ông này.
Anh ấy là Wilson. Anh ấy là một giáo viên. Anh ấy rất nghèo và anh ấy không nổi tiếng.

Hãy nhìn căn nhà của anh ta.
Nó nhỏ, rẻ tiền và không có vườn. Chỉ có hai phòng ngủ trong nhà.

Xe của Wilson là xe Anh. Đó là chiếc Mini đời 1959. Nó chậm và không thoải mái. Trong xe hơi không có máy phát thanh hoặc máy cát-xét … xe có một động cơ, một bánh lái, và có bốn bánh xe và hai cánh cửa.

Ông Wilson không vui gì … ông ta muốn một chiếc Mini mới.