Bài 1: Arrivals

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
train xe lửa, tàu
schedule kế hoạch
leave rời đi
start khởi hành
fancy sự mê thích nhất thời
sales sự bán
manager người quản lý, quản đốc, giám đốc; người trông nom; người nội trợ
financial (thuộc) tài chính, về tài chính
announcement lời rao, lời loan báo; cáo thị, thông cáo

Bài 1:

Câu 1 :

A Mrs Bond?
B ....
A I’m Steven Robson, from Anglo Exports. How do you do?
B ....
A That’s all right. Did you have a nice journey?
B ....
A Oh, may I introduce John Benson? He’s our financial director.
B ....

 • 1.

  Yes?

 • 2.

  How do you do?

 • 3.

  Yes, thank you.

 • 4.

  How do you do? / Nice to meet you

The train now standing at Platform 5 will be the 10.25 to Exeter St David’s, calling at Reading, Pewsey, Westbury and Taunton.

Xe lửa hiện đang đỗ ở sân ga số 5 sẽ khởi hành lúc 10 giờ 25 đi Exeter St Davis’s, dừng lại ở các ga Reading, Pewsey, Westbury và Taunton.

A Excuse me … Mr Ward?
B Yes?
A I’m Charles Archer, from Continental Computers. How do you do?
B How do you do? Thank you for coming to meet us.
A Not at all. Did you have a good trip?
B Yes, thank you. Oh, I’d like you to meet Philip Mason. He’s our sales manager.
A How do you do?

A: Xin lỗi… Có phải anh Ward không?
B: Vâng?
A: Tôi là Charles Archer, từ Máy tính Lục địa. Chào anh!
B: Ồ, chào anh! Cảm ơn anh đã đến gặp chúng tôi.
A: Không có gì. Anh có kỉ nghỉ tuyệt chứ?
B: Vâng, cảm ơn anh. Ồ, xin giới thiệu với anh Philip Mason. Anh ấy là quản lý bán hàng của chúng ta.
A: Chào anh.

The train now standing at Platform 3 is the 10.20 Inter-City service to Bristol.

Xe lửa hiện đang đỗ ở sân ga số 3 là tàu tốc hành Liên Thành khởi hành vào lúc 10 giờ 20 đi Bristol.

C Sarah!
D Hi.
C Hi. I haven’t seen you for ages. How’s things?
D All right. And you?
C Fine. How’s work?
D OK. Do you fancy a coffee?
C Oh, yes, I’d love one.

C: Sarah!
D: Chào cậu.
C: Chào cậu. Lâu lắm rồi không gặp. Dạo này thế nào?
D: Ổn cả. Cậu thì sao?
C: Tớ ổn. Công việc thế nào?
D: Cũng ổn. Cậu muốn đi uống cafe không?
C: Ồ, có. Tớ muốn.

The train now arriving at Platform 2 is the 9.12 from Oxford.

Chuyến tàu đang vào sân ga số 2 là chuyến tàu khởi hành lúc 9 giờ 12 đến từ ga Oxford.

E Hello, Dorothy.
F Hello, Margaret. How are you?
E Very well, thanks, and you?
F Oh, I’m fine. How’s the family?
E They’re all fine. My car’s just out-side the station. Shall I take one of your bags?
F Oh, yes … thank you.

E: Chào Dorothy.
F: Chào, Margaret. Cậu khỏe không?
E: Rất khỏe, cảm ơn cậu. Còn cậu thì sao?
F: Ồ, tớ ổn. Gia đình cậu thế nào?
E: Họ đều khỏe. Xe của tớ ở ngoài ga. Có cần tớ cầm hộ 1 túi không?
F: Ồ, có.. cảm ơn cậu.

The next train leaving from Platform 9 will be the 10.25 Inter-City service to Plymouth and Penzance.

The train will be divided at the Plymouth.

Passengers for stations to Penzance should take front six carriages

Chuyến xe lửa kế tiếp rời sân ga số 9 là chuyến tàu tốc hành Liên Thành khởi hành vào lúc 10 giờ 25 đi Plymouth và Penzance.

Chuyến tàu sẽ bị chia ra làm hai ở ga Plymouth.

Hành khách đi Penzance nên ngồi ở 6 toa đầu.

G Good morning.
H Good morning.
G Single to Exeter, please.
H £ 14.70, please.
G There you are. Thank you … er … what time’s the next train?
H 10.25.
G Thank you.

G: Chào buổi sáng.
H: Chào chị.
G: Cho tôi 1 vé đến Exeter.
H: Của chị 14.70 bảng.
G: Đây, cảm ơn cô. Mà, chuyến tàu tiếp theo là mấy giờ?
H: 10 giờ 25.
G: Cảm ơn cô.

The train now arriving at Platform 12 is the 7.10 from Swansea.

Trains from Swansea are running approximately 15 minutes late due to maintenance work between Swansea and Cardiff.

Chuyến tàu đang vào sân ga số 12 là chuyến tàu khởi hành lúc 7 giờ 10 đến từ ga Swansea.

Những chuyến tàu đến từ ga Penzance thì đang chạy trễ khoảng 15 phút do công việc duy tu đường sắt ở giữa ga Swansea và ga Cardiff.

I Hello, there!
J I beg your pardon?
I Hello! How are you getting on?
J Fine, thank you … sorry … do I know you?
I Yes, it’s me, Nick Fowler!
J Sorry, I don’t think I know you.
I Aren’t you Harry Shiner?
J Er, no … I’m afraid not.
I Oh, I’m terribly sorry, I thought you were someone else!

I: Chào anh bạn!
J: Anh vừa bảo gì?
I: Chào! Anh dạo này thế nào?
J: Tôi ổn, cảm ơn anh… nhưng xin lỗi, tôi có biết anh không?
I: Có chứ, tôi đây! Nick Fowler đây!
J: Xin lỗi, tôi không nghĩ là tôi biết anh.
I: Anh không phải là Harry Shiner à?
J: Ờm, không… Tôi e là không.