At home – Ở nhà

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
living room phòng khách
bathroom phòng tắm
bedroom phòng ngủ
kitchen phòng bếp
dining room phòng ăn
staircase cầu thang

NHỮNG CÂU NÓI THÔNG DỤNG HÀNG NGÀY :

would anyone like a tea or coffee?      : có ai muốn uống trà hay cà phê không?
would anyone like a cup of tea?          : có ai muốn uống trà không?

can you put the light on?                      : anh/em/bố/mẹ/con bật đèn lên đi
can you switch the light on?                 : anh/em/bố/mẹ/con bật đèn lên đi
can you turn the light off?                     : anh/em/bố/mẹ/con tắt đèn  đi

is there anything I can do to help?       : anh/em/bố/mẹ/con có giúp gì được không?
could you help me wash the dishes?   : em/anh/con/bố/mẹ rửa bát được không?

I’m going to bed                                     : anh/em/bố/mẹ/con đi ngủ đây

 

GIẢI TRÍ TRONG GIA ĐÌNH :

is there anything good on TV?              : ti vi có chiếu gì hay không?

do you want to watch a …?                   : anh/em/bố/mẹ/con có muốn xem … không?
film                                                           :phim 

do you want me to put the TV on?        :anh/em/bố/mẹ/con có cần em/anh/con/bố/mẹ bật                                                                    tivi lên không?

could you pass me the remote control? :anh/em/bố/mẹ/con đưa cho anh/em/bố/mẹ/con                                                                       cái điều khiển
do you want a game of …?                    :anh/em/bố/mẹ/con có muốn chơi … không?
chess                                                        :cờ vua

 

TRONG BỮA ĂN GIA ĐÌNH :

what’s for …?                                          nhà mình ăn gì cho …?
breakfast                                                 bữa sáng
lunch                                                       bữa trưa
dinner                                                      bữa tối
breakfast’s ready                                    bữa sáng đã xong
lunch is ready                                          bữa trưa đã xong
dinner’s ready                                          bữa tối đã xong
what would you like for …?                     anh/em/bố/mẹ/con thích ăn gì cho …?
breakfast/lunch/dinner 
would you like some toast?                     anh/em/bố/mẹ/con có muốn ăn bánh mì nướng                                                                                 không?
could you pass the …, please?               anh/em/bố/mẹ/con đưa cho em/anh/con/bố/mẹ …                                                                                  với!
salt                                                            lọ muối
sugar                                                         lọ đường
butter                                                         hộp bơ
would you like a glass of …?                    anh/em/bố/mẹ/con có muốn một cốc ..không?
water                                                          nước
orange juice                                               nước cam
wine                                                           rượu
careful, the plate’s very hot!                      cẩn thận, đĩa nóng đấy!
would you like some more?                       anh/em/bố/mẹ/con có ăn nữa không?
have you had enough to eat?                    anh/em/bố/mẹ/con đã ăn đủ chưa?
would anyone like dessert?                       có ai muốn ăn tráng miệng không?
would anyone like coffee?                         có ai muốn uống cà phê không?
what’s for dessert?                                     nhà mình tráng miệng bằng gì?
I’m full                                                          anh/em/bố/mẹ/con no rồi
that was …                                                  …. quá!
lovely/excellent                                            tuyệt

very tastydelicious                                   ngon

 

 

Beware of the dog!                                      Chú ý nhà có chó !

Bài 1:

Hãy nghe mọi người nói chuyện điện thoại với nhau . Đánh dấu vào địa điểm mà mỗi người đang ở đó.
Câu 1 :

Kathy

 • 1
  in the garage
 • in the bathroom
 • in the bedroom
 • in the kitchen
 • in the living room
 • she has gone out
Câu 2 :

Bill

 • in the garage
 • in the bathroom
 • 1
  in the bedroom
 • in the kitchen
 • in the living room
 • she has gone out
Câu 3 :

Susan

 • in the garage
 • 1
  in the bathroom
 • in the bedroom
 • in the kitchen
 • in the living room
 • she has gone out
Câu 4 :

Terry

 • in the garage
 • in the bathroom
 • in the bedroom
 • in the kitchen
 • in the living room
 • 1
  she has gone out
Câu 5 :

Mr. Lee

 • in the garage
 • in the bathroom
 • in the bedroom
 • 1
  in the kitchen
 • in the living room
 • she has gone out
Câu 6 :

Helen

 • in the garage
 • in the bathroom
 • in the bedroom
 • in the kitchen
 • 1
  in the living room
 • she has gone out

Bài 2:

Roy và Syllvia có rất nhiều việc phải làm vào dịp cuối tuấn .Hãy nghe xem họ chọn những việc nào mà họ muốn làm .Đánh dấu vào đáp án đúng những công việc mà họ làm .
Câu 1 :

Roy

 • 1
  clean the bathroom
 • take out the rubbish
 • 1
  go shopping
 • 1
  clean the car
 • vacuum the carpet
 • clean the fridge
 • clean the window
 • 1
  put away the groceries
 • iron the sheets
Câu 2 :

Sylvia

 • clean the bathroom
 • 1
  take out the rubbish
 • go shopping
 • clean the car
 • 1
  vacuum the carpet
 • clean the fridge
 • 1
  clean the window
 • put away the groceries
 • iron the sheets
Câu 3 :

leave till later

 • clean the bathroom
 • take out the rubbish
 • go shopping
 • clean the car
 • vacuum the carpet
 • 1
  clean the fridge
 • clean the window
 • put away the groceries
 • 1
  iron the sheets