Among Vitamins, D Seems Short for ‘Does a Lot’

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
rickets bệnh còi xương
deformity biến dạng
osteoporosis chứng loãng xương
common chung , công cộng
suggest đề nghị
ultraviolet cực tím, tử ngoại
react phản ứng
damage tổn thương
contain chứa đựng, bao gồm
mackerel cá thu
liver gan cá
yolk lòng đỏ trứng
dietary chế độ ăn kiêng
supplement bổ xung , thêm vào
establish chứng minh, xác minh
recommendation lời khuyến cáo, lời khuyên nhủ
rheumatic bệnh thấp khớp
poison chất độc
exposure sự phơi
Thành ngữ - Ngữ pháp

the United States Institute of Medicine :Viện Y học Liên Bang

 

Bài 1:

Câu 1 :

Vitamin D helps ....... and muscles grow strong and healthy. Low levels of vitamin D can lead to problems such as ....., a deformity mainly found in ....... Osteoporosis, the thinning of ....., is a common problem as people, especially ....., get older.

But more and more research is suggesting that vitamin D might also help prevent many ..... .

 • 1.

  bones

 • 2.

  rickets

 • 3.

  children

 • 4.

  bone

 • 5.

  women

 • 6.

  diseases

Câu 2 :

The easiest ..... to get vitamin D is from sunlight. The sun's ....... rays react with skin cells to produce vitamin D. But many people worry about getting skin ..... and skin damage from the sun. As a result they cover their ..... or wear sunblock or stay out of the sun.

Also, darker skinned people produce less vitamin D than..... skinned people. Production also decreases in older people and those living in ...... areas that get less sunlight

 • 1.

  way

 • 2.

  ultraviolet

 • 3.

  cancer

 • 4.

  skin

 • 5.

  lighter

 • 6.

  northern

Câu 3 :

Not many foods ..... contain vitamin D. Foods high in this vitamin include oily .... such as salmon, tuna and mackerel, and fish liver .... .

Boston University researchers...... last year that farmed salmon had only about ..... as much vitamin D as ..... salmon.

 • 1.

  naturally

 • 2.

  fish

 • 3.

  oils

 • 4.

  reported

 • 5.

  one-fourth

 • 6.

  wild

Vitamin D helps bones and muscles grow strong and healthy. Low levels of vitamin D can lead to problems such as rickets, a deformity mainly found in children. Osteoporosis, the thinning of bone, is a common problem as people, especially women, get older.

But more and more research is suggesting that vitamin D might also help prevent many diseases.

The easiest way to get vitamin D is from sunlight. The sun's ultraviolet rays react with skin cells to produce vitamin D. But many people worry about getting skin cancer and skin damage from the sun. As a result they cover their skin or wear sunblock or stay out of the sun.

Also, darker skinned people produce less vitamin D than lighter skinned people. Production also decreases in older people and those living in northern areas that get less sunlight.

Not many foods naturally contain vitamin D. Foods high in this vitamin include oily fish such as salmon, tuna and mackerel, and fish liver oils.

Boston University researchers reported last year that farmed salmon had only about one-fourth as much vitamin D as wild salmon.

VTM D giúp xương và cơ bắp phát triển chắc và khỏe . Tỉnh trạng thiếu Vtm D có thể gây ra các vấn đề như là còi xương , xương biến dạng.Chứng loang xương, sự loãng đi của xương là tình trạng chung đối với con người, đặc biệt là phụ nữ và người già.

Nhưng ngày càng nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng Vitamin D cũng có thể giúp ngăn ngừa tình trạng này .

Cách dễ dàng nhất để có Vitamin D là ánh nắng mặt trời . Tia tử ngoại từ mặt trời phản ứng với các tế bào da và tạo ra Vitamin D . Nhưng một vài người lo lắng về việc da bị ung thư và bị tổn thương
bởi ánh nắng mặt trời.Kết quả là họ che phủ làn da của họ hoặc là phủ kem chống nắng hay là tránh ánh nắng mới trời.

Hơn nữa những người có làn da tối màu sản xuất ra Vitamin D ít hơn là những người có da sáng màu.Việc tạo ra vitamin D cũng giảm ở người lớn tuổi và những người sống ở khu vực phía Bắc ,nơi mà nhận được ít ánh sáng mặt trời .

Không có nhiều loại thức ăn tự nhiên chứa vtamin D . Đồ ăn giàu loại vitamin này bao gồm dầu cá như là cá hồi , cá ngừ và cá thu , và các loại dầu gan cá.

Vào năm ngoái các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Boston đã cho hay cá hồi nuôi chỉ chứa khoảng 1/4 lượng vitamin D so với cá hồi hoang dã.

Bài 2:

Câu 1 :

Small amounts of D are ..... in beef liver, cheese and egg yolks. And some people take dietary supplements containing the ..... . But most of the vitamin D in the American diet ..... from foods with D added, like ...... .

In nineteen ....., the United States Institute of Medicine established levels for how much vitamin D healthy people need. It set the daily amount at ..... hundred international units from birth through age fifty. It set the level at four hundred I.U.s through age ..... , and ..... hundred for age seventy-one and over.

 • 1.

  found

 • 2.

  vitamin

 • 3.

  comes

 • 4.

  milk

 • 5.

  ninety-seven

 • 6.

  two

 • 7.

  seventy

 • 8.

  six

Câu 2 :

But some groups say these amounts are not ..... enough. They are hoping that the new .....  findings will lead to new recommendations.

Research in the last .... years has shown that low levels of vitamin D may increase the risk of heart attacks in men and deaths from some ...... . Other studies ..... shown that people with rheumatic diseases often have..... levels of vitamin D.

 • 1.

  high

 • 2.

  research

 • 3.

  several

 • 4.

  cancers

 • 5.

  have

 • 6.

  low

Câu 3 :

More doctors are now having their .......  tested for their vitamin D levels. But as .......  continues, some experts worry that if people take too ..... vitamin D, it might act as a poison. Also, skin ...... warn people to be careful with .... exposure because of the risk of ..... cancer.

 • 1.

  patients

 • 2.

  research

 • 3.

  much

 • 4.

  doctors

 • 5.

  sun

 • 6.

  skin

Small amounts of D are found in beef liver, cheese and egg yolks. And some people take dietary supplements containing the vitamin. But most of the vitamin D in the American diet comes from foods with D added, like milk.

In nineteen ninety-seven, the United States Institute of Medicine established levels for how much vitamin D healthy people need. It set the daily amount at two hundred international units from birth through age fifty. It set the level at four hundred I.U.s through age seventy, and six hundred for age seventy-one and over.

But some groups say these amounts are not high enough. They are hoping that the new research findings will lead to new recommendations.

Research in the last several years has shown that low levels of vitamin D may increase the risk of heart attacks in men and deaths from some cancers. Other studies have shown that people with rheumatic diseases often have low levels of vitamin D.

More doctors are now having their patients tested for their vitamin D levels. But as research continues, some experts worry that if people take too much vitamin D, it might act as a poison. Also, skin doctors warn people to be careful with sun exposure because of the risk of skin cancer.

Một lượng nhỏ vitamin D được tìm thấy trong gan bò , pho mát và lòng đỏ trứng.Một vài người uống bổ xung loại vitamin này vào chế độ ăn kiêng của mình. Nhưng hầu hết các vitamin D trong chế độ ăn uống của Mỹ lấy từ các loại thực phẩm vitamin D bổ sung , như sữa .

Vào năm 1997 ,Viện Y học Liên Bang đã xác minh lượng vitamin D cần những người khỏe mạnh là bao nhiêu . Nó đề ra số lượng hàng ngày bằng hai trăm đơn vị quốc tế với từ trẻ sơ sinh đến độ tuổi năm mươi tuổi. Nó đặt ra mức tiêu thụ bằng bốn trăm đơn vị quốc tế ở độ tuổi bay mươi , và với độ tuổi trên 70 là 600.

Nhưng một vài nhóm nói số lượng này không đủ . Họ hi vọng vào một nghiên cứu mới sẽ cho những khuyến cáo mới .

Nghiên cứu trong một vài năm gần đây đã chỉ ra rằng lượng vitamin D thấp có thể làm tăng nguy cơ gây ra đau tim ở đàn ông và nguy cơ tử vong vì một số bệnh ung thu.Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy nguy cơ mắc bệnh thấp khớp ở những người thường xuyên bổ xung thiếu vitamin D .

Nhiều bác sĩ hiện nay đang có những bệnh nhân được xét nghiệm nồng độ vitamin D.Nhưng như những gì đang được tiếp tục nghiên cứu , một số chuyên gia lo ngại rằng nếu mọi người lạm dụng quá nhiều vitamin D, nó có thể hoạt động như một chất độc . Thêm vào đó , các bác sĩ da liễu cũng cảnh báo mọi người cẩn thận với anh nắng mặt trời vì nguy cơ gây ung thu da.