All about eyes: once he caught my eye, it was love everlasting

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
disapproval sự không tán thành
harm làm tổn hại
Thành ngữ - Ngữ pháp
catch his eye sets eyes on make eyes give him the eye hit between the eyes stars in her eyes the apple of her eye I only have eyes for you his eyes might be bigger than his stomach eyes might pop out not believe his own eyes all eyes raised eyebrows see eye to eye an eye for an eye to pull the wool over a person’s eyes the evil eye keep an eye on have eyes in the back of his head
 

Bài 1:

Câu 1 :

Today’s program is all about eyes.  When it comes to relationships, people’s eyes can be a ...... into their hearts.  This means that their eyes can tell a lot about how they feel. We will tell a story about a man and woman who are .....  at the same school.  The woman is ..... in the man.  She uses many methods to catch his eye, or get him to notice her.  Once he sets eyes on her, or sees her, she might try to get him ......  in her by acting playful.  In other words, she might.....  to make eyes at him or..... him the eye.

 • 1.

  window

 • 2.

  teachers

 • 3.

  interested

 • 4.

  interested

 • 5.

  try

 • 6.

  give

Câu 2 :

On their date, the couple might eat a meal .......  at a restaurant. If the man is really ..... , his eyes might be bigger than his stomach. He might order more food than he can eat. When his food arrives at the table, his eyes might ....... . He might be very surprised by the amount of food provided. He might not even ......  his own eyes. If fact, all eyes would be watching him if he ate all the food.  This might even cause raised ...... . People might look at the ......  with disapproval.

 • 1.

  together

 • 2.

  hungry

 • 3.

  pop out

 • 4.

  believe

 • 5.

  eyebrows

 • 6.

  man

Today’s program is all about eyes. When it comes to relationships, people’s eyes can be a window into their hearts. This means that their eyes can tell a lot about how they feel. We will tell a story about a man and woman who are teachers at the same school. The woman is interested in the man. She uses many methods to catch his eye, or get him to notice her. Once he sets eyes on her, or sees her, she might try to get him interested in her by acting playful. In other words, she might try to make eyes at him or give him the eye.

Let us suppose that this man gets hit between the eyes. In other words, the woman has a strong affect on him. He wants to spend time with her to get to know her better. He asks her out on a date.

She is so happy that she may walk around for days with stars in her eyes. She is extremely happy because this man is the apple of her eye, a very special person. She might tell him that he is the only person she wants, or “I only have eyes for you.”

On their date, the couple might eat a meal together at a restaurant. If the man is really hungry, his eyes might be bigger than his stomach. He might order more food than he can eat. When his food arrives at the table, his eyes might pop out. He might be very surprised by the amount of food provided. He might not even believe his own eyes. If fact, all eyes would be watching him if he ate all the food. This might even cause raised eyebrows. People might look at the man with disapproval.

Chương trình hôm nay sẽ nói tất cả về đôi mắt. Khi nói đến mối quan hệ, đôi mắt có thể là cửa sổ của tâm hồn. Điều này có nghĩa là đôi mắt có thể cho ta biết rất nhiều về những suy nghĩ của họ. Câu chuyện của chúng ta hôm nay là về một người đàn ông và một người phụ nữ đều là giáo viên trong cùng một trường. Người phụ nữ thích người đàn ông. Cô làm nhiều cách để gây sự chú ý với anh. Khi anh để mắt đến cô, cô sẽ cố gây cảm tình bằng cách tỏ ra vui vẻ. Nói cách khác, cô tình tứ nhìn anh hay cô liếc mắt đưa tình với anh.

Khi anh chàng có ấn tượng với cô ấy. Nói cách khác là cô ấy gây ấn tượng mạnh với anh. Anh muốn dành thời gian với cô để hiểu cô rõ hơn và họ hẹn hò .

Cô hạnh phúc, tràn đầy hy vọng trong nhiều ngày liền. Cô cực kì hạnh phúc bởi vì anh là người rất đặc biệt đối với cô Cô sẽ nói với anh rằng anh là người duy nhất mà cô khao khát, hay “Em chỉ để ý đến anh thôi”

Vào ngày hẹn, cặp đôi sẽ cùng ăn với nhau tại một nhà hàng. Nếu anh thực sự đói, con mắt của anh sẽ to hơn cái bụng. Anh gọi nhiều món hơn là họ có thể ăn. Khi người ta đưa thức ăn đến, anh rất ngạc nhiên. Anh sẽ còn ngạc nhiên về khối lượng thức ăn đưa ra. Anh sẽ không tin vào mắt mình. Thật sự là, mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào anh nếu anh ăn hết chỗ thức ăn đó. Điều này sẽ làm vài người sửng sốt . Người ta có thể nhìn anh với ánh mắt không tán thành.

Bài 2:

Câu 1 :

During their dinner, the couple might discuss many things. They might .......  that they see eye to eye, or agree on many issues. They share the same beliefs and........ .  For example, they might agree that every ....... or injury should be punished. That is, they firmly believe in the idea of an eye for an eye. They might also agree that it is wrong to pull the wool .........a person’s eyes. This means to try to trick a person by making him ....... something that is false. But the man and woman do not believe in the evil eye, that a person can harm you by .......  at you.

 • 1.

  discover

 • 2.

  opinions

 • 3.

  crime

 • 4.

  over

 • 5.

  believe

 • 6.

  looking

Câu 2 :

The next day, at  their school, the woman asks the man to ...... an eye on, or watch the ....... students in her class while she is out of the classroom. This might be hard to do when the teacher is writing on a board at the ........  the classroom. To do so, a teacher would need to have eyes in the back of his head. In other words, he would know what the  .........are doing even when he is not watching them. 

 • 1.

  keep

 • 2.

  young

 • 3.

  front of

 • 4.

  children

During their dinner, the couple might discuss many things. They might discover that they see eye to eye, or agree on many issues. They share the same beliefs and opinions. For example, they might agree that every crime or injury should be punished. That is, they firmly believe in the idea of an eye for an eye. They might also agree that it is wrong to pull the wool over a person’s eyes. This means to try to trick a person by making him believe something that is false. But the man and woman do not believe in the evil eye, that a person can harm you by looking at you.

The next day, at their school, the woman asks the man to keep an eye on, or watch the young students in her class while she is out of the classroom. This might be hard to do when the teacher is writing on a board at the front of the classroom. To do so, a teacher would need to have eyes in the back of his head. In other words, he would know what the children are doing even when he is not watching them.

Trong bữa ăn, cặp đôi sẽ thảo luận nhiều chuyện. Họ sẽ thấy rằng họ đồng cảm với nhau rất nhiều chuyện. Họ có chung đức tin và ý kiến. Chẳng hạn, họ sẽ đồng ý rằng tất cả tội phạm và việc làm tổn hại đến người khác đều phải bị trừng phạt. Đó là bởi vì họ tin chắc vào quy luật ăn miếng trả miếng. Họ cũng đồng ý rằng bịt mắt người khác là sai trái. Nghĩa là lừa người khác bằng cách làm cho họ tin vào một điều sai. Nhưng cả hai đều không tin vào mắt quỷ, rằng một người có thể làm hại bạn chỉ bằng cách nhìn vào bạn.

Ngày hôm sau, ở trường, cô nhờ anh trông chừng đám học sinh trong khi cô ra khỏi lớp. Điều này rất khó khi người thầy đang viết bảng. Để làm được, giáo viên cần phải biết được mọi chuyện trong lớp. Tức là anh sẽ phải biết lũ trẻ đang làm gì ngay cả khi anh không nhìn chúng.