Alcohol, the ‘Asian Flush’ and the risk of cancer

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
reaction sự phản ứng
sensation cảm giác
rate tốc độ, nhịp
genetic sự di truyền ,nguồn gốc
deficiency sự thiếu hụt
survival sự sống sót
sharply nhanh chóng, rõ rệt

Bài 1:

Câu 1 :

This effect called facial flushing is a common reaction to alcohol .....East Asians. It affects an estimated...... percent of Japanese, Chinese and Koreans. The reaction is also known as "Asian flush" or "Asian glow."

 • 1.

  among

 • 2.

  thirty-six

Câu 2 :

For many, even a ..... amount of alcohol can cause unpleasant effects. Most commonly, their ....., ..... and sometimes their whole body turns red. People might also feel lightheaded and sick to their ..... . They might experience a burning sensation, increased heart rate, shortness of breath and headaches.

 • 1.

  small

 • 2.

  face

 • 3.

  neck

 • 4.

  stomach

A question from Taiwan: Chung-Li wants to know why his face turns red when he drinks alcohol.

This effect called facial flushing is a common reaction to alcohol among East Asians. It affects an estimated thirty-six percent of Japanese, Chinese and Koreans. The reaction is also known as "Asian flush" or "Asian glow."

For many, even a small amount of alcohol can cause unpleasant effects. Most commonly, their face, neck and sometimes their whole body turns red. People might also feel lightheaded and sick to their stomach. They might experience a burning sensation, increased heart rate, shortness of breath and headaches.

The cause is a genetic difference that they are born with called an ALDH2 deficiency. It prevents their bodies from processing alcohol the way other people do.

But the effects might be more serious than just a red face. Researchers warn of a link between this condition and an increased risk of cancer of the esophagus from drinking alcohol. A new report appeared in March in the journal PLoS Medicine, published by the Public Library of Science.

Một câu hỏi từ Đài Loan : Chung- Li muốn biết lý do tại sao mặt anh chuyển sang màu đỏ khi uống rượu.

Hiệu ứng này được gọi là đỏ bừng mặt là một phản ứng thông thường với rượu ở người Đông Á.Ước tính nó ảnh hưởng đến 36% người Nhật Bản, Trung Quốc và Triều Tiên.Phản ứng còn được gọi là " Asian flush " hay " Asian glow. " ( hội chứng đỏ bừng ở người châu Á ).

Đối với nhiều người , ngay cả một lượng nhỏ rượu có thể gây phản ứng khó chịu. Phổ biến nhất là khuôn mặt của họ , cổ và đôi khi toàn bộ cơ thể của họ chuyển sang màu đỏ. Mọi người cũng có thể cảm thấy đầu óc quay cuồng và khó chịu ở bụng họ.Họ có thể chịu đựng một cảm giác nóng rát , tăng nhịp tim, khó thở và đau đầu .

Nguyên nhân là sự khác biệt di truyền của con người sinh ra gọi là sự thiếu hụt của gien ALDH2.Nó bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi tác hại của rượu mà con người làm ra.

Nhưng những ảnh hưởng có thể nghiêm trọng hơn cái việc chỉ là một khuôn mặt đỏ .Các nhà nghiên cứu cảnh báo về mối liên hệ giữa tình trạng này và việc tăng nguy cơ ung thư thực quản do uống rượu.Một báo cáo mới xuất hiện tháng ba trên tạp chí PLoS Medicine ,được công bố bởi các Thư viện khoa học công cộng.

Bài 2:

Câu 1 :

The more alcohol that people with this deficiency drink, the ......their risk. In Japan and South Korea, for example, many people have the deficiency but still drink heavily. Researchers found that these drinkers develop a form of esophageal cancer .....to ten times more often than those without the deficiency.

 • 1.

  greater

 • 2.

  six

Câu 2 :

He says doctors should ask East Asian patients about their experiences with facial flushing .....drinking alcohol. Those with a history of it should be advised to limit their .....use. They should also be warned that cigarette .....works with the alcohol in a way that further increases the ....of esophageal cancer.

 • 1.

  after

 • 2.

  alcohol

 • 3.

  smoking

 • 4.

  risk

The more alcohol that people with this deficiency drink, the greater their risk. In Japan and South Korea, for example, many people have the deficiency but still drink heavily. Researchers found that these drinkers develop a form of esophageal cancer six to ten times more often than those without the deficiency.

Esophageal cancer is one of the deadliest cancers. It can be treated when found early, but once it grows the chances of survival drop sharply.

The researchers estimate that at least five hundred forty million people have the deficiency, about eight percent of the world.

Philip Brooks is a researcher at the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism in the United States. He says it is important to educate people about the link between the alcohol flushing effect and esophageal cancer.

He says doctors should ask East Asian patients about their experiences with facial flushing after drinking alcohol. Those with a history of it should be advised to limit their alcohol use. They should also be warned that cigarette smoking works with the alcohol in a way that further increases the risk of esophageal cancer.

Những người có sự thiếu hụt gien này ,càng uống nhiều rượu thì nguy cơ bị bệnh của họ càng lớn.Ví dụ như ở Nhật Bản và Hàn Quốc nhiều người có sự thiếu hụt gien này nhưng họ vẫn uống rất nhiều rượu .Các nhà nghiên cứu đã tìm ra rằng những người này uống rượu phát triển nguy cơ ung thư thực quản gấp 6 đến 10 lần những người không có sự thiếu hụt loại gien này.

Ung thư thực quản là một trong những bệnh ung thư chết người.Nó có thể được điều trị khi phát hiện sớm,nhưng một khi nó phát triển cơ hội sống sót cũng giảm rõ rệt .

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng có ít nhất năm trăm bốn mươi triệu người mắc chứng thiếu hụt gien này,chiếm khoảng 8% dân số thế giới.

Philip Brooks là một nhà nghiên cứu tại Viện quốc gia về lạm dụng rượu và nghiện rượu ở Mỹ.Ông nói rằng điều quan trọng là giáo dục mọi người về mối liên hệ giữa hội chứng đỏ bừng mặt và bệnh ung thư thực quản .

Ông nói rằng các bác sĩ nên hỏi bệnh nhân Đông Á về trải nghiệm của họ với khuôn mặt đỏ bừng sau khi uống rượu .Những người có tiền sử của hội chứng này nên được khuyên hạn chế sử dụng rượu .Họ cũng nên được cảnh báo rằng hút thuốc lá và uống rượu là một cách làm tăng thêm nguy cơ ung thư thực quản.