A sticky situation

A sticky situation dùng để diễn đạt ý: đang ở trong tình trạng khó có thể giải quyết được.

Bạn đã bao giờ gặp tình trạng này chưa? Hãy  đọc qua phần “Nội dung bài nghe” bên dưới để hiểu rõ hơn, sau đó nghe đoạn hội thoại để luyện tập nhé!

Bài 1:

Feifei
Welcome to The English We Speak with me Feifei and… Rob… Rob? Where’s Rob?

Rob
(Door opens) Oh hi Feifei… you couldn’t lend me £10, could you?

Feifei
Rob! You’re supposed to be presenting this programme. Anyway, what do you need £10 for? And what’s that… stuff all over your clothes?

Rob
Well, I was running to get to the studio and I bumped into a woman.

Feifei
Right… So, what do you need £10 for?

Rob
Well, you see, she dropped a big box she was carrying and said I would have to pay for the damage – and if I didn’t, her daughter would be really upset!

Feifei
Oh! Rob, you are in ‘a sticky situation’.

Rob
Well, that’s true. You mean I’m in a situation that is difficult to get out of?

Feifei
Exactly! Rob, here’s £10 – now you can go and un-stick the situation!

Rob
Thanks Feifei. I think we should hear some examples of this phrase while I go and pay the woman…

Examples
I’m in a sticky situation: I said I’d go to the cinema with Pete but I’ve also promised to go for a drink with John.

It was a sticky situation – neither side would agree on who caused the accident.

We’re in a sticky situation – we’ve got to catch the train but we haven’t got enough money to buy a ticket.

Feifei
So a sticky situation is a difficult, awkward or sensitive situation. (Door opens again) Ah, Rob, you’re back…

Rob
…yes. She’s happy now and is going back to the bakery again.

Feifei
The bakery? Why? What was in that box she was carrying?

Rob
It was a big birthday cake for her daughter.

Feifei
Oh no – you were in a sticky situation in more ways than one!

Rob
I suppose I was.

Both
Bye.

Feifei
Chào mừng bạn đến với Cách Chúng Tôi Nói Tiếng Anh với tôi: Feifei và… Rob… Rob? Rob đâu?

Rob
(Cửa mở) Oh chào Feifei… Bạn có thể cho tôi mượn 10 bảng được không?

Feifei
Rob! Bạn được mời đến để làm chương trình này. Thôi được rồi, bạn cần 10 bảng để làm gì? Và cái gì kia …quần áo của bạn đầy vết bẩn?

Rob
À, khi tôi đang chạy đến phòng thu thì va phải một người phụ nữ.

Feifei
Ừ… nhưng sao bạn phải cần 10 bảng làm gì?

Rob
À, cái hộp lớn mà cô ấy đang cầm bị rơi và cô ấy nói tôi phải bồi thường – nếu tôi không đền, con gái cô ấy sẽ rất buồn.

Feifei
Ồ, Rob, bạn đang ở trong một tình thế bị mắc kẹt.

Rob
Ừ, đúng vậy. Ý bạn là tôi đang ở trong một tình thế khó để giải quyết?

Feifei
Chính xác. Rob, đây là 10 bảng. bạn hãy đi để giải quyết trường hợp này.