Giảm giá

Phương pháp học:

- Click vào câu tiếng Anh để nghe phát âm. Nghe khoảng vài lần cho thuộc

- Bắt chước đọc lại. Dựa vào mẫu câu có sẵn đặt ra các câu hỏi liên quan.

- Mỗi ngày chỉ cần học 1 bài nhưng phải học thật kĩ.

Nếu bạn học theo đúng phương pháp này, tôi đảm bảo bạn sẽ nói tiếng Anh trôi chảy trong một thời gian ngắn.

71. We will accept the price reduction on 2% as in introductory line.nghe

Chúng tôi chấp nhận giảm giá 2% như ban đầu.

72. I am glad we have come to an agreement on price.nghe

Tôi vui mừng vì chúng ta đã thỏa thuận được giá cả.

73. Finally, we agreed on the contract terms.nghe

Tóm lại, chúng tôi đã thống nhất các điều khoản trong hợp đồng.

74. We agree the price is workable.nghe

Chúng tôi thống nhất giá này là khả thi.

75. We order 500 sets now.nghe

Bây giờ chúng tôi đặt 500 bộ.

76. We’ll pay cash in 2 weeks.nghe

Hai tuần nữa chúng tôi sẽ thanh toán tiền mặt.

77. Shall I fill an order list?nghe

Tôi sẽ điền vào danh sách đơn đặt hàng?

78. Your price is suitable, we accept it.nghe

Giá ông đưa ra là phù hợp, chúng tôi chấp nhận.

79. We offer delivering service for free.nghe

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí.

80. It must be delivered within 30 days.nghe

Hàng hóa được giao trong vòng 30 ngày.