Tell me about a time you failed to complete an assignment on time.

"Tell me about a time you failed to complete an assignment on time."nghe

Hãy kể về một lần bạn không hoàn thành công việc được phân công đúng thời hạn .

Nếu là một nhân viên tốt , hầu như chắc chắn bạn không mắc lỗi hoàn thành nhiệm vụ quá hạn. Nhưng nếu bạn có nhiều trải nghiệm công việc, bạn có thể gặp vài tình huống khiến bạn quá hạn do các yếu tố bên ngoài gây ra .Sau đây là một số ví dụ của tôi. Còn nếu bạn có những ví dụ của riêng mình , thì hãy kể những lý do làm bạn quá hạn thật rõ ràng và những bài học mà bạn rút ra sau lần đó. Ngoài ra , nếu bạn không thể nghĩ ra điều gì , thì bạn hãy kể những ví dụ khi bạn còn học đại học . Nhưng khi bạn làm điều này , bạn phải chắc chắc rằng cho đến nay bạn luôn hoàn thành tốt những công việc của mình trước hoặc đúng thời hạn.

"One time, I had a project that was due on Tuesday. On Friday I analyzed our progress and I was ahead of schedule. I didn't have to work over the weekend to complete the assignment. On Monday, my manager was sick so I had to attend several meetings that took all day. Because of that, I didn't complete my assignment until Wednesday. Now, I try to finish my assignments a day or half a day early because something unexpected could come up."nghe

Một lần , tôi có một đồ án phải hoàn vào thứ Ba. Vào thứ Sáu trước đó , tôi đã phân tích cụ thể tiến trình thực hiện đồ án. Suốt những ngày cuối tuần tôi không động đến nó . Vào thứ Hai , quản lý của tôi bị ốm thế nên là tôi phải tham dự một vài cuộc họp diễn ra suốt cả ngày. Vì thế tôi đã không hoàn thành nhiệm vu của mình mãi cho đến thứ 4. Bây giờ thì tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình sớm trước một ngày hoặc nửa ngày , bởi có thế có nhiều điềuxảy ra mà bạn không ngờ tới.

"With proper planning and good execution, I think it's hard to fail at meeting a deadline. But I remember one time in the middle of the project, our clients wanted to change one aspect of the assignment that we already completed. I analyzed the change request and told them that we wouldn't be able to make the date. I estimated that it will take three additional days. They insisted that we finish on the agreed upon time schedule. I told them we'd try but could not promise anything. Even with hard work and overtime, we missed the due date. We did however, finish one day late. In this situation where I didn't feel we could reach the deadline, I specifically told them that we couldn't, I continually sent updates on the progress to keep the clients informed. Since we missed the deadline, they were not too happy, but overall they were satisfied because I effectively communicated the progress regularlynghe

Tôi nghĩ rằng không khó để hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn nếu bạn biết lên kế hoạch hợp lý và thể hiện tốt. Nhưng tôi nhớ một lần trong khi thực hiện được một nửa dự án thì đối tác của chúng tôi muốn thay đổi một mục của nhiệm vụ mà chúng tôi đã gần như hoàn thành xong. Tôi xem xét yêu cầu thay đổi và nói với họ rằng chúng tôi sẽ không thể hoàn thành đúng hạn .Tôi ước tính nó phải mất thêm ba ngày nữa. Họ cứ nhất định bắt buộc chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn . Chúng tôi đã thực hiện tuy nhiên thì vẫn bị châm mất 1 ngày. Trong trường hợp này , tôi cảm thấy rằng chúng tôi không thể làm xong cho kịp hạn chót được. Đặc biệt , tôi đã nhấn mạnh rằng chúng tôi không thể hoàn thành kịp được , tôi đã liên tục gửi cập nhật tình hình mới nhất về quá trình thực hiện để đối tác nắm được thông tin.Vì bị quá hạn , nên chúng tôi cũng cảm thấy không được vui lắm , nhưng nhìn chung thì chúng tôi cũng hài lòng vì tôi kết nối hiệu quả quả trình làm việc liên tục của công việc.

Tôi thích câu trả lời này vì họ muốn bạn gặp phải tình huống xấu , nhưng thực tế thì bạn cho họ thấy tình huống bạn không hoàn thành công việc không thực sự là lỗi của bạn .Cuối cùng câu trả lời khiến cho hình ảnh của bạn trở nên tốt hơn vì bạn đã làm tốt mọi thứ ngay từ việc giao tiếp đúng mực, yêu cầu họ một khung thời gian mới và hoàn thành trước hai ngày, mặc dù vẫn muộn hơn một ngày so với hạn trước đó. Nhưng chỉ trong trường hợp họ yêu cầu bạn có thể làm tốt hơn , bạn có thể nói một vài điều như :

"I feel I should have been more firm with the three additional days I requested. I like to meet difficult deadlines, but I knew the additional work was too large to finish on time''nghe

Tôi cảm thấy tôi nên kiên quyết hơn với việc yêu cầu thêm ba ngày , tôi sẵn sàng đối mặt với khó khăn về việc làm việc đúng hạn , nhưng tôi thấy việc thêm công việc là quá khó để hoàn thành đúng hạn .