2011-2013: disasters cost VND50 trillion

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
disaster thảm họa
flood lũ lụt
storm bão
trigger gây ra, gây nên
total losses tổng thiệt hại
trillion nghìn tỷ
according to theo như
Ministry of Agriculture and Rural Development bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
injured bị thương
damage làm hư hại,làm hỏng
unroof tốc mái
total area of crops tổng diện tích các lọa cây trồng
seafood hải sản
destroy phá hoại,phá hủy
cause gây ra,gây nên
calamity thiên tai
figure con số