Tell me about Q’s… / Tell me about a time you made a mistake.

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
misinterpret hiểu sai , dịch sai
assume thừa nhận
froze sự đóng băng
reboot khởi động lại
malfunction trục trặc
data dữ liệu
anticipate lường trước
ignore lờ đi

''Tell me about ...'' là loại câu hỏi khá phổ biến . Đây là câu hỏi có hiệu ứng khá tốt vì nó đề cập đến vấn đề kinh nghiệm của bạn .Nếu bạn không có kinh nghiệm đặc biệt nào , bạn nên sáng tạo nó. Bạn nên chuẩn bị trước vì bạn không thể nghĩ ra ngay lập tức trong buổi phỏng vấn . Như vậy câu chuyện bạn kể nghe sẽ khó tin. Cuối cùng bạn nên biết một vài loại câu hỏi không đưa ra với một số công việc . Ví dụ nếu bạn không ứng cử vị trí quản lý , thì nhà tuyển dụng sẽ không hỏi bạn làm thế nào để tiết kiệm tiền cho công ty. Hoặc nếu bạn không ứng tuyển vị trí bán hàng người ta sẽ không hỏi bạn về việc bán hàng thế nào cho tốt.
Câu hỏi tình huống:

"Tell me about a time you made a mistake."nghe

Hãy kể cho tôi về một lần mắc lỗi của bạn.

Câu trả lời cho câu hỏi này thường dài , vì nó giải thích về kinh nghiệm. Các ví dụ đưa ra dài hơn một chút để người phỏng vấn có thể hiểu những gì bạn nói. Sau đây là những kinh nghiệm của riêng tôi muốn chia sẻ với các bạn . Từ đó các bạn có thể lấy câu trúc tương tự và thay vào câu trả lời của mình.

"I was given a project to complete in a week. I understood the project, but I misinterpreted one section. After completing the project, I was told by my manager that it was done incorrectly. I really made a mistake by assuming incorrectly in one of the sections instead of asking for clarification. I learned not to assume through the mistake I made."
nghe

Tôi được giao cho một dự án phải hoàn thành trong vòng 1 tuần .Tôi hiểu rõ về dự án đó nhưng lại dịch sai 1 phần . Sau khi hoàn thành dự án , tôi đã nói với người quản lý rằng tôi đã làm không chính xác. Tôi đã sai khi giả định không chính xác. Tôi học được cách không lờ đi những gì tôi làm sai.

"I had a project I was working on, and while I was in the middle of typing up my documentation, my computer started acting weird. It froze for a while and so I rebooted. After 10 minutes, the computer showed a blue screen saying that there were problems and recommended that I reboot the computer again. After another reboot, everything appeared to be ok. I continued my work and finished for the day. I spent two days on this assignment and when I went to retrieve my data the next day to double check my work, my computer wouldn't start up. A technician came and found that my hard drive malfunctioned. I lost all the data and lost two days of work. I was disappointed and thought I would never trust a computer again, but there was a great lesson to be learned. I had a couple of warnings and I ignored them. From then on, I practiced being someone who can anticipate problems. I now think of potential problems ahead of time and pay attention to details along the way. If I applied this sooner, I would have saved the data on another computer and I wouldn't have lost a couple days of work. But I can't say I regret making the mistake because it made me someone who can anticipate problems better."nghe

Tôi làm một dự án , và khi đang đánh máy văn bản thì máy tính gặp trục trặc. Nó đơ một lúc và tôi phải khởi động lại . Sau 10p , máy tính chuyển màn hình thành màu xanh và cho biết máy tính có vấn đề và yêu cầu khởi động lại . Sau khi khởi động lại mọi thứ trở nên ổn hơn. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình và hoàn thành nó ngay trong ngày. Tôi đã mất 2 ngày để hoàn thành dự án .Tôi tắt máy và bât lên vào ngày hôm sau để lấy dữ liệu thì máy tính của tôi không khởi động lại được.Kỹ thuật viên đến và nói rằng ổ cứng của t bị trục trặc , tôi đã mất hết dữ liệu 2 ngày làm việc của mình.Tôi rất thất vọng và nghĩ sẽ không sử dụng cái máy tính nào nữa. Nhưng qua đó tôi có thêm một bài học .Có một vài cảnh báo và tôi đã lờ nó đi . Kể từ sau đó . Tôi học được một vài người về việc lường trước vấn đề. Giờ tôi nghĩ về những vẫn đề tiềm ẩn trước khi nó xảy ra và chú ý đến đường đi nước bước. Nếu tôi thực hiện điều này sớm hơn , tôi đã lưu dữ liệu vào một cái máy tính khác và không mất không mấy ngày làm việc. Nhưng tôi không hối hận khi mắc những lỗi đó. Nó giúp tôi tiên đoán các vấn đề tốt hơn.