Are you a risk taker or do you like to stay away from risks?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
consider cân nhắc, xem xét
reliable chắc chắn, đáng tin cậy
stability sự ổn định
assumption sự giả định
justify bào chữa , biện hộ
definitely rạch ròi , dứt khoát
surround vây quanh
trigger vật gây nổ
unwise không khôn ngoan

Câu hỏi đưa ra :

"Are you a risk taker or do you like to stay away from risks?"
nghe

Bạn là người thích sự mạo hiểm hay có xu hướng tránh xa những rủi ro?

Câu trả lời phụ thuộc vào vị trí ứng tuyển của bạn. Trong nhiều trường hợp , một người thích mạo hiểm lại là ứng cứ viên tốt hơn. Nếu bạn chọn mình là một người thích mạo hiểm thì nên bao gồm cả lý do tại sao và bạn chấp nhận rủi ro như thế nào . Sau đây là một vài gợi ý
Câu trả lời ngắn

"I consider myself to be in the middle, but if I were to choose from my past experience, I would think I would call myself a careful risk taker."
nghe

Tôi nhận thấy mình là người ở giữa, những nếu lựa chọn thì từ những kinh nghiệm trước đây , tôi nghĩ rằng mình là người ưa mạo hiểm một cách cẩn trọng.

"I'm reliable and believe in stability and guarantees. My work will be based on facts without assumptions or guesses, so I tend to stay away from risks."nghe

Tôi là người chắc chắn và tin vào sự ổn định và đảm bảo . Công việc của tôi dựa vào những thông tin mà không cần giả định hay phán đoán nhiều, vì vậy tôi có xu hướng tránh xa những rủi ro

"I think it's important to take some risks. I keep the options open and if the reward justifies the risks, I would definitely try. So I'm more of a risk taker."nghe

Tôi nghĩ rằng việc chấp nhận rủi ro khá quan trọng. Tôi luôn có nhiều sự lựa chọn mở và biện hộ cho những rủi ro bằng việc chắc chắn tôi sẽ cố gắng làm tốt .Vì vậy tôi thấy mình là người thích sự mạo hiểm.

"I take risks because through planning and working smart, it's possible to reduce some of the risk. So if there's a reasonable chance of success, I would take the opportunity."nghe

Tôi chấp nhận rủi ro bởi thông qua việc lập kế hoạch và làm việc một cách thông minh , tôi có thể làm giảm những rủi ro có thể xảy đến. Vì vậy nếu có một cơ hội thành công hợp lý thì tôi chắc chắn sẽ có cơ hội.

Câu trả lời dài

"I see myself as a risk taker. But before taking the risk, I always evaluate all other options, weigh the pro's and con's of success and failure, and after careful consideration, I would definitely take a risk if the rewards were high enough. I view staying away from risks similar to staying away from a gold mine surrounded by dynamite. Of course if you don't know what triggers the dynamite, it would be unwise to take that risk. But if you study the situation and know the location of all dynamite and the way they are triggered, then the risk is minimized. Some people would not explore the options to reduce the risk, but I would definitely study each situation and take a risk that would improve my personal or company's situation."
nghe

Tôi tự nhận thấy mình là một người thích mạo hiểm . Nhưng trước khi chấp nhận rủi ro , tôi luôn xem xét vấn đề ở những khía cạnh khác nhau. Cân nhắc thiệt hơn của tỉ lệ thành công và thất bại và sau khi xem xét cẩn thận ,nếu chắc chắn gặp rủi ro thì số hiệu quả bù lại phải cao hơn. Tôi xem xét tránh các rủi ro tương tự đã gặp để tránh cho dự án của mình bị thất bại hoàn toàn. Tất nhiên nếu bạn không lường trước những thất bại sẽ xảy ra , thì sẽ là không khôn ngoan nếu bạn chấp nhận những rủi ro đó. Nhưng nếu bạn nghiên cứu tình hình và biết được sẽ xảy ra điều gì , thì rủi ro sẽ được giảm đến mức tối thiểu.Một số ngưởi không khảo sát thông tin để giảm thiểu rủi ro , nhưng chắc chắn tôi sẽ xem xét từng tình huống và chấp nhận rủi ro nếu điều đó cải thiện được tình trạng của công ty hoặc của cá nhân tôi.

Bạn có thể không cần lấy ví dụ về sự thất bại hoàn toàn , mà có thể lấy bất kỳ một ví dụ nào khác. Tôi đưa ra ví dụ này để cho bạn thấy rõ những cảm nhận của tôi về rủi ro . Tôi không chỉ là một người thích mạo hiểm mà còn là người chấp nhận rủi ro.

nghe