In what ways are you organized and disorganized?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
schedule lịch trình
improve cải thiện
alphabetically theo thứ tự bảng chữ cái
efficiently có hiệu quả, hiệu nghiệm

Câu hỏi này tốt hơn một chút vì họ muốn biết những điều mà bạn chưa tổ chức tốt.Hãy chắc chắn nhấn mạnh vào tính có tổ chức của bạn trong câu trả lời nếu bạn là người có tính tổ chức ,sau đó nói về những khó khăn về những việc mà bạn còn chưa tổ chức được sau. Bởi vậy nên phải tính toán được thời gian cho phép để tạo ấn tượng tốt với một câu trả lời chắc chắn.Sau đây là một số câu gợi ý cho câu hỏi :

"In what ways are you organized and disorganized?"nghe

Bạn tổ chức và vô tổ chức những việc nào ?

Câu trả lời ngắn :

"I'm very organized with my time and work, but my desk is a little disorganized."nghe

" Tôi rất có tổ chức với thời gian và công việc của tôi , nhưng bàn làm việc của tôi có một chút lộn xộn .

"Since I work with many files, I like to keep my desk organized. I always have everything in a certain place so I can find things easier. The area I'm disorganized is probably my computer desktop. I usually have so many icons everywhere. I should organize it a little, but I've never needed to."nghe

Từ lúc tôi phải làm việc với nhiều văn bản giấy tờ . Tôi luôn giữ cho bàn làm việc ngăn nắp .Tôi luôn để mọi thứ ở những nơi mà tôi có thể dễ dàng tìm thấy được .Những nơi mà tôi để không có tổ chức là màn hình máy tính của tôi . Tôi để các hình biểu tượng khắp màn hình . Tôi cần sắp xếp lại chúng 1 chút , nhưng tôi không bao giờ cần đến.

"I organize my schedule the best. I'm used to many meetings so it's important for me to be organized with my schedule and time. The area I need to improve is probably my file cabinet. I started to sort things alphabetically, but when I'm busy, I start putting things in there. It started getting hard to find things, but this is something I'm going to fix.nghe

Tôi tổ chức lịch trình của tôi tốt nhất. Tôi thường có nhiều cuộc hợp quan trọng phải tổ chức với lịch trình và thời gian của tôi.Điều mà tôi cần phải cải thiện đó là tủ đựng văn bản giấy tờ của tôi. Tôi đã bắt đầu xếp chúng theo thứ tự bảng chữ cái , nhưng khi tôi bận , tôi để tất cả mọi thứ vào đó.Nó khiến tôi bắt đầu khó khăn khi tìm mọi thứ, nhưng điều này tôi sẽ sửa.

Câu trả lời dài

"Oh... that's a good question. Well, I'm organized in almost everything I do. I'm very organized with my schedule and time. I like to work efficiently, and being organized with my time helps me. The area I feel I'm disorganized is probably my desk. I like to work fast and don't keep my desk area as tidy as some people I know. This however doesn't prevent me from doing my job well. You know some people can have files and paper all over their desk but some how know exactly where everything is located. I think I'm one of those people. However, if I know I'm having a client or a guest, then I would definitely make things more tidy."nghe

Ồ.. đây là mọt câu hỏi thú vị. Vâng tôi có tổ chức với hầu hết mọi việc . Tôi tổ chức lịch trình và thời gian làm việc của tôi, Tôi muốn làm việc một cách hiệu quả , và việc tổ chức thời gian đã giúp tôi . Nơi mà tôi cảm thấy tôi còn chưa tổ chức tốt đấy là bàn làm việc của tôi .Tôi thường cần phải làm việc nhanh và không giữ cho bàn gọn gàng như một vài người tôi biết. Tuy nhiên điều này không cản trở công việc của tôi .Bạn biết đấy có những người để văn bản giấy tờ lung tung trên bàn nhưng họ vẫn biết chính xác cái gì nằm ở đâu.Tôi nghĩ tôi là một trong những người như vậy . Tuy nhiên nếu tôi sắp đi gặp khách hàng hoặc tiếp khách , tôi chắc chắn sẽ sắp xếp mọi thứ gọn gàng hơn.

Câu trả lời của câu hỏi này mang chút hài hước. Nó làm giảm bớt sự căng thẳng và làm cho bạn dường như xuất hiện với một sự hoàn hảo.Tuy nhiên , nếu công việc bạn đang ứng tuyển yêu cầu tương tác khách hàng thường xuyên , thì câu trả lời sẽ không được tốt lắm.Câu trả lời sẽ tốt hơn cho công việc văn phòng mà không có nhiều người nhìn thấy bàn làm việc của bạn .

nghe

Đây là câu hỏi mà biến thể từ câu hỏi trước :10. Are you an organized person?